T: 024-3712720

Onderhoud

FireSafe biedt onderhoudscontracten aan om brandbestrijdingssystemen in een goede staat te houden.

Jaarlijks onderhoudscontract

Systemen die een kritische rol spelen om schade te voorkomen of te beperken bij een calamiteit moeten regelmatig getest en preventief onderhouden worden; volgens voorschriften van fabrikanten en normen voor onderhoud.

Een onderhoudscontract is dan ook nodig om het systeem in de gewenste staat te houden. We trainen uw systeemoperators om kleine, periodieke taken uit te voeren zoals visuele inspecties en eenvoudige testen.

Belangrijk is dat servicemonteurs voor preventief en correctief onderhoud zijn opgeleid. FireSafe werkt met door fabrikanten opgeleidde en gecertificeerde service medewerkers.

Wanneer onderhoud wordt verricht door iemand zonder de correcte service-opleiding, procedures en testplannen dan vormt dit een risico voor het correct functioneren van de installatie bij een calamiteit. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor installaties die niet of niet correct onderhouden worden door derden. Na elke servicebeurt wordt een verslag overhandigd met daarin:

  • Een overzicht van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
  • De huidige staat en het performanceniveau van het systeem
  • Adviezen voor upgrades of modificaties indien een gewijzigd
    gebruik daartoe aanleiding geeft