T: 024-3712720

Kwaliteitsbewaking

FireSafe levert gecertificeerde of certificeerbare systemen en oplossingen.

Certificeren is een waarborg voor een gebruiker/eigenaar dat er een systeem geïnstalleerd is welke voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Onafhankelijke derde partijen verklaren dat het een doelmatig en werkend systeem betreft conform deze wet- en regelgeving.

Hiermee geven gebruikers invulling aan hun zorgplichten als werkgever (Arbowet) en als gebouweigenaar en/of gebruiker (Woningwet).

Voor verzekeraars kan dit een uitgangspunt zijn bij het bepalen of verlenen van een dekkingsomvang.