T: 024-3712720

Milieu, gezondheid en veiligheid

FireSafe levert doordachte brandveiligheidsconcepten en installaties die de veiligheid voor mens, dier en goederen verhogen.

De keuze voor een brandbestrijdingsinstallatie wordt gebaseerd op:

  • Het te beveiligen risico (risico-inventarisatie)
  • Fysieke bouwkundige randvoorwaarden
  • Organisatorische uitgangspunten van eindgebruiker en/of eigenaar

Wij werken met brandbestrijdingssystemen die:

  • Veilig zijn voor personen, goederen en dieren
  • Geen of een beperkt blusresidu achterlaten
  • Geen of beperkte opruimwerkzaamheden vergen na een blussing

Uiteraard wordt er, binnen de gestelde kaders, naar wens van de klant gewerkt.