T: 024-3712720

Missie en Visie

FireSafe en haar zusterbedrijven FireX en Fire Technology vertegenwoordigen toonaangevende (industrie) merken met bewezen resultaten en certificeerbare brandbestrijdingssystemen om de bedrijfscontinuïteit van de klant te kunnen waarborgen.

FireSafe bouwt uw brug naar brandveiligheid; uw brandrisco’s, wensen en mogelijkheden nemen wij als uitgangspunten. Op basis daarvan ontwerpen en leveren wij een voor uw organisatie passende integrale en gecertificeerd brandveiligheidssysteem.

FireSafe onderschrijft verder de missies en visies van haar zusterbedrijven. Gezamenlijk spannen de drie bedrijven zich in om Nederland brandveiliger en duurzamer te maken door het delen van kennis en het hanteren van milieuvriendelijke(re) blusconcepten.