T: 024-3712720

Technieken brandveiligheid

FireSafe, uw brug naar brandveiligheid!

Brandveiligheidsconcepten gaan uit van risico’s en daarvoor passende maatregelen.

Techniek is daarbij een hulpmiddel om veiligheid te verhogen en te waarborgen. Hiervoor is het nodig om keuzes te maken uit standaardtechnieken voor het detecteren en automatisch bestrijden van brand.

Het brandrisico en omvang van mogelijke gevolgen bepalen het ontwerp van brandveiligheidssystemen en daaruit voortvloeiende bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen.

Integraal ontwerpen van brandveiligheid verlaagt brandrisico’s, investeringskosten en de kosten voor de nazorg over tientallen jaren.

FireSafe ontzorgt in dit proces door u in begrijpelijke taal aan te geven wat de mogelijkheden zijn tussen wettelijke (minimale) eisen en (economisch) zinvolle maatregelen. Hiervoor hebben we een aanpak die gedreven door veranderingen in regelgeving en technische
mogelijkheden veelal inzet op uitdagende branches en clusters. Veelal vergelijkbare risico’s met daarbij behorende maatregelen. Technieken zijn echter universeel toepasbaar en we gaan geen enkele uitdaging uit de weg!

De juiste brandmeldinstallatie kiezen met de Brandmeldwijzer van FireX

Ervaart u het doornemen van het Bouwbesluit met betrekking tot brandveiligheid lastig; doorloop dan onze Brandmeldwijzer en zie direct:

  • Wat voor een bewakingsomvang het te beveiligen project volgens NEN 2535 nodig heeft
  • Of u volgens NEN 2535 een doormelding naar de meldkamer van de regionale brandweer nodig heeft
  • Of volgens NEN 2535 wel/geen inspectiecertificaat benodigd is voor het te beveiligen object