T: 024-3712720

Blusgasinstallaties

Blusgassystemen worden veelal toegepast voor de beveiliging van serverruimtes doordat blusgassen geen schade toebrengt aan de apparatuur. Verdere ontwikkeling van een brand wordt hiermee voorkomen.

Kleinere ruimtes tot 400 m³ worden beveiligd door middel van het Novec 1230 systeem. Serverruimtes die groter zijn worden beveiligd met inert gas.

FireSafe coördineert  het volledige proces van Engineering tot certificering.

Novec 1230 systeem

Het door 3M ontwikkelde Novec1230 is een schoon en veilig blusgas. De werking is gebaseerd op het koelen van het ontbrandingsproces totdat de vlam dooft. Tot ca. 150 m3 is één cilinder nodig daar waar andere blusgassen tot en met vijf cilinders nodig hebben.

Systemen worden in een compacte rackoplossing geleverd en eindgebruikers worden ontzorgd in het beheer en het bedienen van de systemen. Niet alleen veilig voor mens en milieu maar door de beperkte installatieomvang ook investeringsvriendelijker dan andere type blusgassystemen.

FireSafe biedt een blusgasoplossing in de vorm van een afsluitbare kast. Deze kast voorkomt toegang voor onbevoegden tot het blusgassysteem. Dit betekent dat de meest voorkomende oorzaak van het falen wordt uitgesloten. Vijf procent van alle blussingen zijn niet succesvol doordat eindgebruikers onbedoeld de installatie buiten werking stellen.

Naast de afsluitbare kast is het systeem dat FireSafe levert eenvoudig in gebruik.
Het systeem wordt standaard geleverd met een nevenpaneel waarmee de eindgebruiker selectief het systeem kan bedienen.

Inert gassysteem

Binnen de inerte gassen werken wij het meest met stikstof (IG100) daar deze de laagste milieubelasting heeft van de inerte gassen.