T: 024-3712720

Compressed Air Foam

Wat is CAF

Brandweerkorpsen beschikken al ruim 15 jaar over Compressed Air Foam (CAF) schuimblussystemen opbhun voertuigen. CAF valt in de schuimcategorie zwaar schuim en is geschikt voor het blussen voor brandklasse A en B.

Van vloeistofbranden tot en met recyclingopslag, uitdagende risico’s die zeer snel geblust moeten worden om milieurampen te voorkomen.

Compressed Air Foam voor blussen bestaat naast water en schuimvormend middel ook uit perslucht;

 • 1 deel water
 • 5,5 delen perslucht
 • 0,3% – 0,6 % schuimvormend middel

Brandweerkorpsen gebruiken het ook om oppervlakten te koelen en te beschermen. Het schuim plakt dan op wanden en vloeren. Het water persluchtaandeel is dan voor natschuim 1:11 en voor droogschuim 1:21.

Werking CAF

Het blussen met schuim gebeurt door de brandhaard af te dekken en daardoor de aanvoer van zuurstof naar de brandhaard te onderbreken. Verstikken van een brandhaard is het blussende principe.

Bij brandbare vloeistoffen zorgen componenten in het schuimvormend middel voor een snel aaneengesloten uitvloeien van het blusschuim over een brandende vloeistof.

FireSafe - Uw brug naar brandveiligheid - schuimfilm

Waarom CAF

CAF is efficiënt vanwege de volgende redenen:

 • Geschikt voor brandklasse A en B
 • Het is zeer goed inzetbaar bij binnen- en buitentoepassingen
 • Er is weinig waterverbruik
 • Er is weinig schuimvormend middel nodig
 • Het schuim is binnen 10 dagen biologisch afbreekbaar
 • Het schuimvormend middel blijft kwalitatief tot 10 jaar en langer goed
 • Het perslucht aandeel komt weer vrij tijdens en na het gebruik
 • Het blusafval van het blusmiddel is beperkt

Bestaande water- en persluchtvoorzieningen kunnen onder bepaalde voorwaarden onderdeel worden van een brandveiligheidsconcept.

Testen en goedkeuren

FireSafe - Uw brug naar brandveiligheid - nfpa
FireSafe - Uw brug naar brandveiligheid - fmapproved
FireSafe - Uw brug naar brandveiligheid - tuv
FireSafe - Uw brug naar brandveiligheid - icao