T: 024-3712720

Toepassingen brandveiligheid

FireSafe, uw brug naar brandveiligheid!

Een brandveiligheidsinstallatie heeft tot doel de brandveiligheid te waarborgen. Dit gebeurt door het begin van brand in vroeg stadium te ontdekken, lokaliseren en te signaleren. En automatisch de brand te bestrijden. Dit om mens, dier, inventaris, gebouw en milieu veilig te stellen en schade te beperken of te voorkomen.

FireSafe levert professionele, efficiënte brandveiligheidsoplossingen aan installateurs en andere relaties. Wij weten als geen ander dat elke toepassing vraagt om een eigen aanpak. Onze meerwaarde bestaat uit het adviseren over en het leveren van de juiste totaaloplossingen door uitgebreide interne en externe expertise en ervaring. Ons specialisme op het gebied van brandveiligheid voor diverse toepassingen is te vinden in diverse projecten:

Over brandveiligheidsinstallaties

Een brandmeldinstallatie alarmeert intern en extern om passende maatregelen te kunnen treffen. Daar waar sprake is van een hoger brandrisico met gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit en omgeving is automatische brandbestrijding een noodzaak. Dit voorkomt bedrijfsschade en aansprakelijkheidsstelling voor schade van derden.Door een grote toename van elektrische verbruikers zoals oplaadbare en draadloze technieken nemen brandrisico’s in gebouwen steeds verder toe. Brand ontstaat in meer dan 50% van de gevallen in elektrische apparatuur.

FireSafe inventariseert uw risico’s en adviseert zodat deze beperkt kunnen worden. En daar waar risico’s zijn zorgen we er samen voor dat de gevolgen van een branduitbraak automatisch met brandbestrijdingssystemen beperkt worden. Integrale brandveiligheid gaat over brandrisico’s in samenspel met bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten. FireSafe is de brug over het landschap van brandrisico’s, regelgeving, zorgplichten en wetten naar een voor uw situatie uniek behoefte aan brandveiligheid.