T: 024-3712720

Moderniseren

Branddetectie- en brandbestrijdingssystemen hebben in de jaren 90 en later in Nederland een grote vlucht genomen.

Er was een beperkt aantal leveranciers dat veiligheid uit één hand leverde, met als disciplines detectie, blusgas, blusschuim en systemen op waterbasis.

Een aanspreekpunt voor veiligheid uit één hand heeft voordelen. Dit komt doordat er een integrale afstemming en coördinatie plaats kan vinden omtrent bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten die van invloed zijn op de brandveiligheid.

Veel van deze systemen worden onderhouden door vaste servicepartners; de oorspronkelijke leverancier speelt vaak een ondergeschikte rol.

Het actualiseren en wet- en regelconform maken is dan een grotere uitdaging. Veel van deze installaties hebben het einde van hun technische levensduur bereikt of overschreden. Mogelijkerwijs zijn deze daardoor ook weer een risico geworden voor veiligheid. Enkel onderdelen die uitvallen vervangen is niet verstandig. Onderhoudskosten, betrouwbaarheid en gebruikersgemak leiden daaronder.

Een eenduidig plan met heldere uitgangspunten in een gefaseerde aanpak is nodig.

FireSafe beschikt over de expertise om uw brandveiligheidsconcept te moderniseren naar geldende wet- en regelgeving en actuele technieken. Door samenwerken en overleg met bevoegd gezag, adviseurs, Inspectie-instellingen en fabrikanten kan er een integrale maatwerkoplossing geboden worden.