T: 024-3712720

PGS15

De opslag van gevaarlijke verpakte goederen valt onder de PGS15 regeling.

Deze is in 2015 herzien. Dit betekent dat steeds meer bedrijven vallen onder het regime van PGS15 (bijvoorbeeld opslag van parfums of chloorproducten voor toiletten), zonder dat men zich hier altijd van bewust is.

Het moderniseren van bestaande brandveiligheidsconcepten is een uitdagende opgave voor ondernemingen, leveranciers, inspectie-instellingen en bevoegd gezag.

Een uitdaging die alleen door transparantheid en het delen van kennis door alle deelnemers tot een goed einde gebracht kan worden.

Correcte risico-inventarisaties en keuzes voor een flexibel en robuust brandveiligheidsconcept voorkomen kostbare 5 jaarlijkse aanpassingen.

FireSafe - Uw brug naar brandveiligheid - safetyplates
FireSafe - Uw brug naar brandveiligheid - warehouse