T: 024-3712720

Recycling

Bij de opslag van grondstoffen in de afvalverwerking kunnen door broei en vonkvorming branden ontstaan.

Door het type gebouw of bunker wordt een brand laat ontdekt en is dan ook lastiger te blussen. Een combinatie van detectie en CAF schuim is zeer geschikt voor het beveiligen van deze opslagruimtes en het beperken van brandrisico’s. Indien ruimten beheersbaar gemaakt of gesloten kunnen worden, zijn ook andere brandbestrijdingstechnieken mogelijk.

FireSafe - Uw brug naar brandveiligheid - recycle
FireSafe - Uw brug naar brandveiligheid - foam