T: 024-3712720

Tunnels

Brand in de tunnel? FireSafe. Alles onder controle.

Door een constante luchtstroom en hoge brandlasten is het bestrijden van een brand in een tunnel een grote uitdaging. Een brand die niet onder controle is, zorgt voor extreme hitte en schade.

Toepassing van een CAF schuim concept is veilig voor tunnelpassanten en stelt beperkte eisen aan de infrastructuur.